Chào mừng bạn tới Vanipack Shop

Chống ẩm do hơi nước

Grid List

Sắp xếp tăng dần

1-10 of 12

 1. Túi hút ẩm Silicagel bảo quản hàng hóa-5gram/túi-Túi vải không dệt
  280 ₫

  • Giao hàng Toàn quốc
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Hóa đơn VAT + 10%
  • Y/c Báo giá sỉ: sales@vanipack.com
  • Hotline: 028 3948 3967
  • Xem thêm
 2. Túi hút ẩm Silicagel bảo quản hàng hóa-1000gram/túi-Túi vải không dệt
  37.000 ₫

  • Giao hàng Toàn quốc
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Hóa đơn VAT + 10%
  • Y/c Báo giá sỉ: sales@vanipack.com
  • Hotline: 028 3948 3967
  • Xem thêm
 3. Túi hút ẩm Silicagel bảo quản hàng hóa-500gram/túi-Túi giấy
  21.500 ₫

  • Giao hàng Toàn quốc
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Hóa đơn VAT + 10%
  • Y/c Báo giá sỉ: sales@vanipack.com
  • Hotline: 028 3948 3967
  • Xem thêm
 4. Túi hút ẩm Silicagel bảo quản hàng hóa-500gram/túi-Túi vải không dệt
  22.000 ₫

  • Giao hàng Toàn quốc
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Hóa đơn VAT + 10%
  • Y/c Báo giá sỉ: sales@vanipack.com
  • Hotline: 028 3948 3967
  • Xem thêm
 5. Túi hút ẩm Silicagel bảo quản hàng hóa-100gram/túi-Túi giấy
  4.880 ₫

  • Giao hàng Toàn quốc
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Hóa đơn VAT + 10%
  • Y/c Báo giá sỉ: sales@vanipack.com
  • Hotline: 028 3948 3967
  • Xem thêm
 6. Túi hút ẩm Silicagel bảo quản hàng hóa-100gram/túi-Túi vải không dệt
  5.280 ₫

  • Giao hàng Toàn quốc
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Hóa đơn VAT + 10%
  • Y/c Báo giá sỉ: sales@vanipack.com
  • Hotline: 028 3948 3967
  • Xem thêm
 7. Túi hút ẩm Silicagel bảo quản hàng hóa-50gram/túi-Túi vải không dệt
  2.640 ₫

  • Giao hàng Toàn quốc
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Hóa đơn VAT + 10%
  • Y/c Báo giá sỉ: sales@vanipack.com
  • Hotline: 028 3948 3967
  • Xem thêm
 8. Túi hút ẩm Silicagel bảo quản hàng hóa-20gram/túi-Túi giấy
  1.080 ₫

  • Giao hàng Toàn quốc
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Hóa đơn VAT + 10%
  • Y/c Báo giá sỉ: sales@vanipack.com
  • Hotline: 028 3948 3967
  • Xem thêm
 9. Túi hút ẩm Silicagel bảo quản hàng hóa-10gram/túi-Túi giấy
  550 ₫

  • Giao hàng Toàn quốc
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Hóa đơn VAT + 10%
  • Y/c Báo giá sỉ: sales@vanipack.com
  • Hotline: 028 3948 3967
  • Xem thêm
 10. Túi hút ẩm Silicagel bảo quản hàng hóa-10gram/túi-Túi vải không dệt
  560 ₫

  • Giao hàng Toàn quốc
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Hóa đơn VAT + 10%
  • Y/c Báo giá sỉ: sales@vanipack.com
  • Hotline: 028 3948 3967
  • Xem thêm

Grid List

Sắp xếp tăng dần

1-10 of 12